skip to Main Content

Guía de biodiversidade

MATERIAIS DE DIVULGACIÓN | FICHAS DE IDENTIFICACIÓN

O programa “Coastwatch Survey” é unha campaña de participación cidadá na que calquera persoa pode acudir a un tramo de costa seleccionado (500m) e cubrir un cuestionario sobre o estado ambiental do mesmo (recollendo datos sobre residuos, contaminación, biodiversidade, etc.). Para axudar ós voluntarios a identificar os principais tipos de plantas, algas e animais que irán atopando, elaboramos a seguinte guía de biodiversidade.

Back To Top